Algemene actievoorwaarden winactie “weekendje Frankrijk”

Deelname aan de actie.
 1. Actieperiode: 19-26 juli
 2. Deelname aan de actie is kosteloos
 3. Deelname vindt plaats wanneer je gedurende actieperiode (19-26 juli) Divin Wine Seltzer besteld via Shell Select op Deliveroo.
  • a. Eenmalige deelname per persoon.
  • b. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 4. Divin is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
Persoonsgegevens
 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Divin nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
Winnaar
 1. De winnaar van de actie wint het volgende
  • a. 1 overnachting in Frankrijk voor 2 personen.
  • b. 1 picnic georganiseerd door Divin.
  • c. 1 wijnproeverij georganiseerd door Divin
 2. De datum van de overnachting vindt plaats in overleg
 3. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze
 4. De winnaar wordt binnen een maand na het eindigen van de actie periode (26 juli) bekend gemaakt
 5. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 6. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 7. Divin is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 8. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 9. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.